• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
OO PZ Bidovce - spolupráca s obcamiOO PZ Bidovce - spolupráca s obcami
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KSOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019
KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020
Plán udržateľnej mobility KSK- NOVÉPlán udržateľnej mobility KSK- NOVÉ
 NOVÉ - EUROBUS         - cestovné poriadky od 1.4.2020 počas núdzového stavu - ZRUŠENIE SPOJOV POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky od 1.4.2020 počas núdzového stavu - ZRUŠENIE SPOJOV POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
OR HaZZ - Vyhlásenie času zvýšeného nebezp. vzniku požiaru od 6.4.2020 do odvolaniaOR HaZZ - Vyhlásenie času zvýšeného nebezp. vzniku požiaru od 6.4.2020 do odvolania
AKTUÁLNE OZNAMY A NARIADENIA KORONAVÍRUS COVID19AKTUÁLNE OZNAMY A NARIADENIA KORONAVÍRUS COVID19

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty