• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.trstany.sk spravuje Obec Trsťany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Trsťany
Trsťany 20
044 45, okr. Košice-okolie

IČO00 324 825

Samosprávny krajKošický
Okres Košice okolie
RegiónKošický
Počet obyvateľov300
Rozloha659 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1288

Všeobecné informácie: obectrstany@gmail.com
Podateľňa: obectrstany@gmail.com

Starosta:  Ing. Rudolf PUPALA,  e-mail: obectrstany@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obectrstany@gmail.com

Sekretariát: 

Pracovníčka úradu: p. Elena MORAVČÍKOVÁ
Tel.: 055 / 696 53 26

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti: Terézia KINLOVIČOVÁ - hlavný kontrolór obce Trsťany 
0907 922 891     email:  kontrolor.trstany@gmail.com 

Kompetencie:
Obec Trsťany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Trsťany je súčasťou Spoločného úradu v Bidovciach (kontakt pozri záložku Samospráva)

Úradné hodiny Obecného úradu Trsťany:

Pondelok 7:30-17:00 hod.
Utorok 7:30-15:30 hod
Streda 7:30-17:00 hod.
Štvrtok 7:30-14:00 hod.
Piatok 7:30-12:00 hod.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Fotogaléria:

Novinky: