• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Trsťany

Obec Trsťany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tel. kontakt: 055 / 696 53 26

Fakturačné údaje:

IČO: 00324825

DIČ: 2021245094

Bankové spojenie: VÚB Košice

Číslo účtu: 15527542 / 0200

Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf PUPALA, starosta obce.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Novinky: