• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad
Obec Trsťany,
044 45, okr. Košice-okolie

       Starosta obce:                       Ing. Rudolf PUPALA

                                                Telefón:055/6965 326, Mobil: 0911 508 502, obectrstany@gmail.com

 

Poslanci OZ:                         Marek VOLČKO - zástupca starostu

Ing. Ladislav FICERI

Ing. Martin KAPINOS

Ing. Martin KOREČKO

Stanislav MORAVČÍKHlavná kontrolórka obce:    Terézia KINLOVIČOVÁ 

Ochrana osobných údajov:

V zmysle nariadenia EÚ č.2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je zodpovednou osobou pre obec Trsťany p.Terézia Kinlovičová  -  t.kinlovicova@gmail.com

 

Pracovníčka OcÚ:                Elena MORAVČÍKOVÁ  

Telefón: 055/6965 326, obectrstany@gmail.com

   -    Ekonomický úsek

   -    Administratívny úsek

   -    Správa daní a poplatkov

    -   Evidencia obyvateľstva

    -   Osvedčovanie podpisov a listín

    -   Drobné stavby

 

Spoločný stavebný úrad Bidovce: Telefón: 055/6969 401

JUDr. Jaroslav BÓDIŠ - stavebná agenda

 

Spoločný školský úrad Bidovce: Telefón: 0944 540 521

PaeDr. Renáta ČABAIOVÁ - školská agenda

Fotogaléria:

Novinky: