• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Testovacia

Obec Bidovce, 044 45 Bidovce 210

D ô l e ž i t ý  O Z N A M

Vzhľadom k extrémne suchým dňom a výdatným teplotám žiadame občanov

obce, aby v tomto období využívali pitnú vodu iba na nevyhnutné účely !!!

Rerzervoár má svoju kapacitu a pri výraznom využívaní pitnej vody na iné účely (ako je polievanie, závlahy, napúšťanie bazénov a jazierok, umývanie áut a pod..) kapacitne nepostačuje a viacdňovým pôsobením, kedy je spotreba vyššia ako samotný prítok, dochádza k výraznému poklesu hladiny vody a už nielen k poklesu tlaku, ale v niektorých domácnostiach k úplnému obmedzeniu dodávok pitnej vody !

Pokiaľ občania nebudú dodržiavať tieto odporúčania, dodávateľ nemôže zaručiť dodávku pitnej vody v požadovanom rozsahu !!

Za pochopenie ďakujeme.OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii

na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie

_______________________________________________________________________________________

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek
Spotrebiteľ si môže na mape odberných miest pohodlne vyhľadať predajňu vo svojej blízkosti.

www.slovenskozalohuje.sk


_______________________________________________________________________________________