• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 90)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5190060554 Poistné 2 osoby v zmysle Dohody s ÚPSVaR KE §10 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
5190060553 poistné 1 osoba v zmysle Dohody s ÚPSVaR KE §54 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
38/2023 ES Poskytovanie odbornej pomoci pri prevádz. VV Odb.: Obec Trsťany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
598.80 €
37/2023 ES Poskytovať avykonávať odbornú pomoc pri správe VKS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
598.80 €
5/2023 distribúcia pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Obec Bidovce
0 €
23/41/054/1323 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
1423 260 Dotácia na MTZ DHZO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
1/2020 ZoD Dodatok č.1 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Technology Group, s.r.o.
35 060.82 €
110/CC/23 Poskytnutie úveru na predfinancovanie projektu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
24 470 €
37/2023 Vyk. odbor. a lab. vyšetrení a expertíz Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.20 €
VO T.T. Dodávka EE pre ver.osvetl. IBV Trsťany Terasy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: VSE a.s.
0 €
ZaD03 zapracovanie ZaD č.03 do ÚPD Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
6 000 €
ZM-KO-OD-22-1115/JOT Odber, preprava a zhodnotenie jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: KOSIT a.s.
6 €
Filia 2022 FP CVČ Odb.: Filia n.o.
Dod.: Obec Trsťany
54 €
ZM-KO-OD-19-0957 2019/Obec Zmena prílohy č.1 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
TT s.r.o.-stav. objekty Stavbné objekty SO 01 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Terasy Trsťany s.r.o.
1 €
TT s.r.o.-nehnuteľnosti nehnuteľnosti z LV č.586 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Terasy Trsťany s.r.o.
1 €
- SIM tablet SIM karta -mobilný internet Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
4.99 €
26/2022 -AS Účtovný audit r.2021 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
400 €
8/2022 Zm DCOM záväzok Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012