• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉ
OZNAM - Ambulancia Bidovce - Očkovanie na COVID19OZNAM - Ambulancia Bidovce - Očkovanie na COVID19
COVID-19- POKYNY, USMERNENIA, INFORMÁCIECOVID-19- POKYNY, USMERNENIA, INFORMÁCIE
NOVÉ- EUROBUS - cestovné poriadky platné od 12.12.2021NOVÉ- EUROBUS - cestovné poriadky platné od 12.12.2021
NOVÉ - ODPADY, OZV -NATUR-PACKNOVÉ - ODPADY, OZV -NATUR-PACK
Prázdninový denný tábor - HerľanyPrázdninový denný tábor - Herľany
OR HaZZ KS- Vyhlásenie nebezpečenstva pred požiarmi od 1.7.2022 do odvolaniaOR HaZZ KS- Vyhlásenie nebezpečenstva pred požiarmi od 1.7.2022 do odvolania
VOĽBY 29.10.2022 - Voľby do orgánov samosprávnych obcí - Voľby do orgánov samosprávnych krajovVOĽBY 29.10.2022 - Voľby do orgánov samosprávnych obcí - Voľby do orgánov samosprávnych krajov
VOĽBY do samosprávy obce - vzory tlačívVOĽBY do samosprávy obce - vzory tlačív
AMBULANCIA BIDOVCE-OznamAMBULANCIA BIDOVCE-Oznam

OZNAM: 

Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s AWA Corp. s.r.o. pracuje na príprave dokumentu

Plán rozvoja obce Trsťany na roky 2022 - 2027

Súčasťou spracovania dokumentu je aj zapojenie obyvateľstva prostredníctvom online

anonymného dotazníkového prieskumu, aby mali aj občania možnosť vyjadriť sa

k spracovaniu dokumentu.Odkaz na dotazník: 

https://docs.google.com/forms/d/1yA_j7yQKhq4LTNHY5HP3GNUVQjOQHU4xOXlL4iGv9e0/edit

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pekný deň.

_________________________________________________________________________________

Obec Bidovce, 044 45 Bidovce 210

D ô l e ž i t ý  O Z N A M

Vzhľadom k extrémne suchým dňom a výdatným teplotám žiadame občanov

obce, aby v tomto období využívali pitnú vodu iba na nevyhnutné účely !!!

Rerzervoár má svoju kapacitu a pri výraznom využívaní pitnej vody na iné účely (ako je polievanie, závlahy, napúšťanie bazénov a jazierok, umývanie áut a pod..) kapacitne nepostačuje a viacdňovým pôsobením, kedy je spotreba vyššia ako samotný prítok, dochádza k výraznému poklesu hladiny vody a už nielen k poklesu tlaku, ale v niektorých domácnostiach k úplnému obmedzeniu dodávok pitnej vody !

Pokiaľ občania nebudú dodržiavať tieto odporúčania, dodávateľ nemôže zaručiť dodávku pitnej vody v požadovanom rozsahu !!

Za pochopenie ďakujeme.

________________________________________________________________________________________________________

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na OcÚ Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii

na www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie

_______________________________________________________________________________________

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek
Spotrebiteľ si môže na mape odberných miest pohodlne vyhľadať predajňu vo svojej blízkosti.

www.slovenskozalohuje.sk


_______________________________________________________________________________________