• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Plán udržateľnej mobility KSK- NOVÉ

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
OO PZ Bidovce - spolupráca s obcamiOO PZ Bidovce - spolupráca s obcami
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KSOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019
KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľ.procesu -Regionálneho územného systému ekolog.stability okresu KSVerejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľ.procesu -Regionálneho územného systému ekolog.stability okresu KS
Verejná vyhláška- Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja VV a VK na území KSK na roky 2021-2027 Verejná vyhláška- Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja VV a VK na území KSK na roky 2021-2027
Plán udržateľnej mobility KSK- NOVÉPlán udržateľnej mobility KSK- NOVÉ
AKTUÁLNE OPATRENIA A NARIADENIA KORONAVÍRUS COVID19  -NOVÉ-AKTUÁLNE OPATRENIA A NARIADENIA KORONAVÍRUS COVID19 -NOVÉ-
KONTAJNER - odvoz objemového domového odpadu - október 2020KONTAJNER - odvoz objemového domového odpadu - október 2020
DPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obceDPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obce

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty