• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška - VSD Výzva

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
OO PZ Bidovce - spolupráca s obcamiOO PZ Bidovce - spolupráca s obcami
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KSOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
OZMAM - MUDr. MarušiakOZMAM - MUDr. Marušiak
NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019
NOVÉ  KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020NOVÉ KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020
Plán udržateľnej mobility KSK- NOVÉPlán udržateľnej mobility KSK- NOVÉ
Verejná vyhláška - VSD VýzvaVerejná vyhláška - VSD Výzva
Voľby do NR SR konané dňa 29.2.2020Voľby do NR SR konané dňa 29.2.2020

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty