Názov obcehttp://www.trstany.sk/Tue, 01 Dec 2020 05:56:33 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Odvoz elektroodpadu -Trsťany 24.11.2020]]>http://www.trstany.sk//---91-odvoz-elektroodpadu--trstany-24112020Fri, 20 Nov 2020 08:59:00 +0100http://www.trstany.sk//---91-odvoz-elektroodpadu--trstany-24112020<![CDATA[INFORMÁCIE PRE OBČANOV K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID19 DŇA 31.10.2020 -Sobota -NOVÉ-]]>http://www.trstany.sk//---73-informacie-pre-obcanov-k-celoplosnemu-testovaniu-na-covid19-dna-31102020--sobota--nove-Fri, 20 Sep 2019 09:32:00 +0200http://www.trstany.sk//---73-informacie-pre-obcanov-k-celoplosnemu-testovaniu-na-covid19-dna-31102020--sobota--nove-<![CDATA[HaZZ SR- vykurovacia sezóna - informácia]]>http://www.trstany.sk//---90-hazz-sr--vykurovacia-sezona---informaciaWed, 14 Oct 2020 10:09:00 +0200http://www.trstany.sk//---90-hazz-sr--vykurovacia-sezona---informacia<![CDATA[OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉ]]>http://www.trstany.sk//---62-oznamy---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-ks---noveMon, 19 Nov 2018 10:42:00 +0100http://www.trstany.sk//---62-oznamy---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-ks---nove<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021]]>http://www.trstany.sk//---88-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021Mon, 28 Sep 2020 09:08:00 +0200http://www.trstany.sk//---88-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021<![CDATA[DPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obce]]>http://www.trstany.sk//---87-dpo-sr---vyznamenanie-pmiroslavovi-volckovi-za-dlhorocnu-pracu-v-dhz-obceMon, 21 Sep 2020 15:23:00 +0200http://www.trstany.sk//---87-dpo-sr---vyznamenanie-pmiroslavovi-volckovi-za-dlhorocnu-pracu-v-dhz-obce<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OÚ KE OSŽP-Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do r.2030, s výhľadom do r.2050 - oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.trstany.sk//---89-verejna-vyhlaska---o-ke-oszp-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-ksk-do-r2030-s-vyhladom--do-r2050---oznamenie-o-strategickom-dokumenteMon, 05 Oct 2020 10:14:00 +0200http://www.trstany.sk//---89-verejna-vyhlaska---o-ke-oszp-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-ksk-do-r2030-s-vyhladom--do-r2050---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Plán udržateľnej mobility KSK- NOVÉ]]>http://www.trstany.sk//---67-plan-udrzatelnej-mobility-ksk--noveWed, 19 Jun 2019 11:06:00 +0200http://www.trstany.sk//---67-plan-udrzatelnej-mobility-ksk--nove<![CDATA[Verejná vyhláška- Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja VV a VK na území KSK na roky 2021-2027 ]]>http://www.trstany.sk//---85-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-strategickom-dokumente---plan-rozvoja-vv-a-vk-na-uzemi-ksk-na-roky-2021-2027-Wed, 20 May 2020 10:05:00 +0200http://www.trstany.sk//---85-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-strategickom-dokumente---plan-rozvoja-vv-a-vk-na-uzemi-ksk-na-roky-2021-2027-<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľ.procesu -Regionálneho územného systému ekolog.stability okresu KS]]>http://www.trstany.sk//---84-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-schvalprocesu--regionalneho-uzemneho-systemu-ekologstability-okresu-ksThu, 07 May 2020 09:03:00 +0200http://www.trstany.sk//---84-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-schvalprocesu--regionalneho-uzemneho-systemu-ekologstability-okresu-ks<![CDATA[KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020]]>http://www.trstany.sk//---43-kosit---zvozovy-kalendar-odpadov-r2020Tue, 05 Sep 2017 09:55:00 +0200http://www.trstany.sk//---43-kosit---zvozovy-kalendar-odpadov-r2020<![CDATA[EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019]]>http://www.trstany.sk//---21-eurobus---cestovne-poriadky-platne-od-15122019Tue, 06 Dec 2016 11:31:00 +0100http://www.trstany.sk//---21-eurobus---cestovne-poriadky-platne-od-15122019<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel]]>http://www.trstany.sk//---63-verejna-vyhlaska---oznamenie---liniova-stavba-slovak-telekom-opticky-kabelTue, 20 Nov 2018 10:30:00 +0100http://www.trstany.sk//---63-verejna-vyhlaska---oznamenie---liniova-stavba-slovak-telekom-opticky-kabel<![CDATA[OO PZ Bidovce - spolupráca s obcami]]>http://www.trstany.sk//---68-oo-pz-bidovce---spolupraca-s-obcamiTue, 02 Jul 2019 08:28:00 +0200http://www.trstany.sk//---68-oo-pz-bidovce---spolupraca-s-obcami<![CDATA[ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02]]>http://www.trstany.sk//---50-pn-o-trstany-zad-c02Thu, 22 Feb 2018 09:15:00 +0100http://www.trstany.sk//---50-pn-o-trstany-zad-c02<![CDATA[Pošta Bidovce - zmena otváracích hodín]]>http://www.trstany.sk//---42-posta-bidovce---zmena-otvaracich-hodinTue, 05 Sep 2017 09:45:00 +0200http://www.trstany.sk//---42-posta-bidovce---zmena-otvaracich-hodin