Názov obcehttp://www.trstany.sk/Fri, 26 Apr 2019 17:44:06 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[VOĽBY do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019]]>http://www.trstany.sk//---66-volby-do-europskeho-parlamentu-dna-2552019Tue, 05 Feb 2019 11:49:00 +0100http://www.trstany.sk//---66-volby-do-europskeho-parlamentu-dna-2552019<![CDATA[KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2019]]>http://www.trstany.sk//---43-kosit---zvozovy-kalendar-odpadov-r2019Tue, 05 Sep 2017 09:55:00 +0200http://www.trstany.sk//---43-kosit---zvozovy-kalendar-odpadov-r2019<![CDATA[OZNAM - OLŠANKA s.r.o., Nové nájomné zmluvy v r.2019]]>http://www.trstany.sk//---65-oznam---olsanka-sro-nove-najomne-zmluvy-v-r2019Tue, 18 Dec 2018 11:50:00 +0100http://www.trstany.sk//---65-oznam---olsanka-sro-nove-najomne-zmluvy-v-r2019<![CDATA[NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018]]>http://www.trstany.sk//---21-nove---eurobus---cestovne-poriadky-platne-od-9122018Tue, 06 Dec 2016 11:31:00 +0100http://www.trstany.sk//---21-nove---eurobus---cestovne-poriadky-platne-od-9122018<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel]]>http://www.trstany.sk//---63-verejna-vyhlaska---oznamenie---liniova-stavba-slovak-telekom-opticky-kabelTue, 20 Nov 2018 10:30:00 +0100http://www.trstany.sk//---63-verejna-vyhlaska---oznamenie---liniova-stavba-slovak-telekom-opticky-kabel<![CDATA[OZNAM +Žiadosť o súčinnosť (Reg.veterinárna a potravinová správa KS)]]>http://www.trstany.sk//---62-oznam-ziadost-o-sucinnost----regveterinarna-a-potravinova-sprava-ksMon, 19 Nov 2018 10:42:00 +0100http://www.trstany.sk//---62-oznam-ziadost-o-sucinnost----regveterinarna-a-potravinova-sprava-ks<![CDATA[ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02]]>http://www.trstany.sk//---50-pn-o-trstany-zad-c02Thu, 22 Feb 2018 09:15:00 +0100http://www.trstany.sk//---50-pn-o-trstany-zad-c02<![CDATA[Pošta Bidovce - zmena otváracích hodín]]>http://www.trstany.sk//---42-posta-bidovce---zmena-otvaracich-hodinTue, 05 Sep 2017 09:45:00 +0200http://www.trstany.sk//---42-posta-bidovce---zmena-otvaracich-hodin<![CDATA[Verejná vyhláška-VN prípojka a trafostanica-Stavebné povolenie ]]>http://www.trstany.sk//---32-verejna-vyhlaska-vn-pripojka-a-trafostanica-stavebne-povolenie-Fri, 10 Feb 2017 11:42:00 +0100http://www.trstany.sk//---32-verejna-vyhlaska-vn-pripojka-a-trafostanica-stavebne-povolenie-