• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška-VN prípojka a trafostanica-Stavebné povolenie Verejná vyhláška-VN prípojka a trafostanica-Stavebné povolenie
Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
POZOR ZMENA OD 1.4.2018! - Zvozový kalendár odpadov r.2018POZOR ZMENA OD 1.4.2018! - Zvozový kalendár odpadov r.2018
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
OZNAM +Žiadosť o súčinnosť    (Reg.veterinárna a potravinová správa KS)OZNAM +Žiadosť o súčinnosť (Reg.veterinárna a potravinová správa KS)
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
Ustanovujúca schôdza OZ TrsťanyUstanovujúca schôdza OZ Trsťany
NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018

O Z N A M

 Vážení občania,

V prvom polroku 2019 dôjde k vybudovaniu telekomunikačnej/dátovej optickej siete v obci Trsťany (aj Ďurďošík) prostredníctvom FTTH technológie, čím bude obyvateľom dotknutých obcí prístup k vysokorýchlostnému internetu, káblovej televízii a iným službám súvisiacim s vysokokapacitným dátovým prenosom.

Investorom stavby je Slovak Telekom a.s. .

Počas realizácie dôjde k pripojeniu domových (bytových) jednotiek k optickej sieti pre tých občanov obce ktorý prejavia o túto službu záujem. Samozrejme aj po realizácii bude možnosť pripojenia sa k tejto sieti, ale podmienky pripojenia už môžu byť spoplatnené. V tejto fáze je realizácia pripojenia bezplatná. Vybudovanie optického pripojenia neznamená pre Vás nutnosť pripojiť sa k tejto optickej sieti – je to vytvorenie možnosti ktorú môžete alebo nemusíte využiť.

Vaše otázky súvisiace s realizáciou predmetnej investičnej akcie rád zodpoviem na stretnutí s občanmi na OcÚ v Trsťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 18 hod.

Ing. Marián Kaščák - projektant

Casstel s.r.o. Košice