• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Obec Trsťany leží v Olšavskej doline, ktorá je východným subrajonom  Košickej kotliny. Nachádza sa vo vzdialenosti 15 km od Košíc a 2 km severne od hlavnej cesty Košice – Michalovce. Leží 236 – 270 m nad morom. Kataster susedí s obcami Rozhanovce, Čižatice, Čakanovce, Bidovce, Ďurďošík a má prevažne charakter pahorkatiny, len zapadnú časť pririečnej nivy tvorí rovinka. Územne obec spadá k obvodu Bidovce, v ktorej sa nachádza matričný úrad, obvodné zdravotné stredisko, obvodné oddelenie polície a iné služby širšieho charakteru. Územno – správne patrí do okresu Košice-okolie, kraj Košický.