• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
OO PZ Bidovce - spolupráca s obcamiOO PZ Bidovce - spolupráca s obcami
DPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obceDPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obce
EUROBUS - cestovné poriadky platné od 13.12.2020EUROBUS - cestovné poriadky platné od 13.12.2020
NOVÉ - Harmonogram zvozu odpadov 2021- KOSITNOVÉ - Harmonogram zvozu odpadov 2021- KOSIT
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉ
HaZZ SR- opatrenia pred požiarmiHaZZ SR- opatrenia pred požiarmi
Verejná vyhláška-OkÚ KS OSŽP-IBV Trsťany -Rozhodnutie o užívaní - Zásobovanie pitnou vodou, Dažďová kanalizáciaVerejná vyhláška-OkÚ KS OSŽP-IBV Trsťany -Rozhodnutie o užívaní - Zásobovanie pitnou vodou, Dažďová kanalizácia
OZNAM - Ambulancia Bidovce - Očkovanie na COVID19OZNAM - Ambulancia Bidovce - Očkovanie na COVID19
OZNAM - OLŠANKA - Výdaj nájomného od 1.10.2021OZNAM - OLŠANKA - Výdaj nájomného od 1.10.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územ. konania, lokalita Pod hájomVerejná vyhláška - Oznámenie o začatí územ. konania, lokalita Pod hájom

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii

na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie

_______________________________________________________________________________________