• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška OkÚ OSŽP KS- -schvaľovací proces Reg. územ. systému ekol. stability okr. KS

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
OZNAM - Ambulancia Bidovce - Očkovanie na COVID19OZNAM - Ambulancia Bidovce - Očkovanie na COVID19
COVID-19- POKYNY, USMERNENIA, INFORMÁCIECOVID-19- POKYNY, USMERNENIA, INFORMÁCIE
Verejná vyhláška - OZNÁMENIE k obstarávaniu ZaD č.03 Územnéhoplánu obceVerejná vyhláška - OZNÁMENIE k obstarávaniu ZaD č.03 Územnéhoplánu obce
NOVÉ- EUROBUS - cestovné poriadky platné od 12.12.2022NOVÉ- EUROBUS - cestovné poriadky platné od 12.12.2022
NATUR PACK - Ako triediť odpadNATUR PACK - Ako triediť odpad
NOVÉ - Harmonogram odvozu odpadov 2023NOVÉ - Harmonogram odvozu odpadov 2023
NOVÉ - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - Opatrenia AMO - drobnochovyNOVÉ - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - Opatrenia AMO - drobnochovy
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmiOpatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
Slovenská agentúra životného prostredia - Výzva OBNOVTE SI DOMSlovenská agentúra životného prostredia - Výzva OBNOVTE SI DOM
Verejná vyhláška OkÚ OSŽP KS- -schvaľovací proces Reg. územ. systému ekol. stability okr. KSVerejná vyhláška OkÚ OSŽP KS- -schvaľovací proces Reg. územ. systému ekol. stability okr. KS
Verejná vyhláška- OkÚ KE Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030Verejná vyhláška- OkÚ KE Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
Verejná vyhláška- OkÚ KE Vodíková stratégia Koš. krajaVerejná vyhláška- OkÚ KE Vodíková stratégia Koš. kraja
Verejná vyhláška - OkÚ KS-OSŽP- Vodoprávne konanie- SO0103 Splašková kanalizácia IBV TerasyVerejná vyhláška - OkÚ KS-OSŽP- Vodoprávne konanie- SO0103 Splašková kanalizácia IBV Terasy
Ambulancia Bidovce - Oznam o dovolenkeAmbulancia Bidovce - Oznam o dovolenke

________________________________________________________________________________________________________

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na OcÚ Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii

na www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie

_______________________________________________________________________________________

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek
Spotrebiteľ si môže na mape odberných miest pohodlne vyhľadať predajňu vo svojej blízkosti.

www.slovenskozalohuje.sk


_______________________________________________________________________________________