• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIE PRE OBČANOV K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID19 DŇA 31.10.2020 -Sobota -NOVÉ-

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
OO PZ Bidovce - spolupráca s obcamiOO PZ Bidovce - spolupráca s obcami
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019EUROBUS - cestovné poriadky platné od 15.12.2019
KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľ.procesu -Regionálneho územného systému ekolog.stability okresu KSVerejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľ.procesu -Regionálneho územného systému ekolog.stability okresu KS
Verejná vyhláška- Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja VV a VK na území KSK na roky 2021-2027 Verejná vyhláška- Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja VV a VK na území KSK na roky 2021-2027
Plán udržateľnej mobility KSK- NOVÉPlán udržateľnej mobility KSK- NOVÉ
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OÚ KE OSŽP-Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do r.2030, s výhľadom  do r.2050 - oznámenie o strategickom dokumenteVEREJNÁ VYHLÁŠKA - OÚ KE OSŽP-Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do r.2030, s výhľadom do r.2050 - oznámenie o strategickom dokumente
DPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obceDPO SR - vyznamenanie p.Miroslavovi Volčkovi za dlhoročnú prácu v DHZ obce
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS - NOVÉ
HaZZ SR- vykurovacia sezóna - informáciaHaZZ SR- vykurovacia sezóna - informácia
INFORMÁCIE PRE OBČANOV K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID19 DŇA 31.10.2020 -Sobota -NOVÉ-INFORMÁCIE PRE OBČANOV K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID19 DŇA 31.10.2020 -Sobota -NOVÉ-
Odvoz elektroodpadu -Trsťany 24.11.2020Odvoz elektroodpadu -Trsťany 24.11.2020

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty