• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Biznis linka L - Pevná linka Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Dodávka vody z VV a odkanalizovanie odpadových vôd VK Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Obec Bidovce
0.00 €
Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
400.00 €
Nájom pozemku p.č.495/129 vedený na LV č.168 Odb.: Hatima s.r.o.
Dod.: Obec Trsťany
1538.45 €
Dodávka a distribúcia EE Odb.: Obec Trsťany
Dod.: VSE a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku pre Obec Bidovce na stravu pre žiakov ZŠ Odb.: Obec Bidovce
Dod.: Obec Trsťany
276.00 €
Poskyt. verejných služieb pevnej siete Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
Dotácia na MTZ DHZO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Vyspravenie výtlkov MK Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Cesty Košice s.r.o.
12737.14 €
Rekonštrukcia zdroja tepla OcÚ Trsťany Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Technology Group, s.r.o.
24463.39 €
Zabezp.systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: NATUR-PACK
0.00 €
Pripojenie na internet Odb.: Obec Trsťany
Dod.: JUKO s.r.o. Prešov
19.92 €
Zriadenie vec.bremena -VN prípojka a TS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Vykonávanie odb. a lab. vyšetrení a expertíz v r.2020 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.20 €
Vytvorenie webstránky a poskytovanie webhostingových služieb Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Webex.digital s.r.o
144.00 €
Poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Trsťany
52.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Trsťany
52.00 €
Zabezpečenie tried.zberu zložiek KO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Poskyt.služieb v odpad.hospodárstve Odb.: Obec Trsťany
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Spracovanie administratívnych podkladov k projektu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Krajská rozvojová agentúra Koš.kraja
950.00 €
Rekonštrukcia has. zbrojnice- práce naviac Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TH Build s.r.o.
2027.23 €
Poskytnutie fin.prostriedkov v škol. r.2019/2020 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Filia n.o.
52.00 €
Prevod vlastníckeho práva k parc. č.118/60 Odb.: p. Peter Bakoš
Dod.: Obec Trsťany
4280.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
350.00 €
Poistenie budovy DS po rekonštrukcii Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
214.47 €
Rekonštrukcia has. zbrojnice- práce naviac Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TH Build s.r.o.
6836.76 €
Sadzobník poplatkov SLSP a.s. Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Produktové obchodné pomienky SLSP a.s. Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Všeobecné obchodné podmienky SLSP a.s Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie záložného práva na pohľadávku zo Zmluvy o úvere č.423/CC/19 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru na Rekonštrukciu DS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
70200.00 €
Zmena čl.2 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Prenájom tlačového zariadenia Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Magic Print s.r.o.
6.00 €
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TH Build s.r.o.
29994.01 €
Vydanie Platobnej karty k Účtu KomunálPlus Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness- fondy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie produktu Účet Komunal Plus Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie produktu Účet Komunal Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness- dotácie Dom smútku Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness- dotácie Has. zbrojnica Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Ext. manažment k projektu Rekonštrukcia DS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Tender a Development s.r.o.
2400.00 €
odvoz a spracovanie odpadu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: NATUR-PACK
0.00 €
PRV SR Opatrenie 7- Rekonštrukcia DS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
70191.42 €
Poskytovanie služieb v oblasti VO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: AF tender, s.r.o.
0.00 €
Dodatok - poskytovanie služieb Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
poistenie od 24.1.2019 do 23.1.2020 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €

Objednávky 2018

Objednávky 2017

Objednávky 2016

Objednávky 2015

Objednávky 2014

Objednávky 2013

Objednávky 2012