• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie fin.prostriedkov v škol. r.2019/2020 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Filia n.o.
52.00 €
Prevod vlastníckeho práva k parc. č.118/60 Odb.: p. Peter Bakoš
Dod.: Obec Trsťany
4280.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
350.00 €
Poistenie budovy DS po rekonštrukcii Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
214.47 €
Sadzobník poplatkov SLSP a.s. Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Produktové obchodné pomienky SLSP a.s. Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Všeobecné obchodné podmienky SLSP a.s Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie záložného práva na pohľadávku zo Zmluvy o úvere č.423/CC/19 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru na Rekonštrukciu DS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
70200.00 €
Zmena čl.2 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Prenájom tlačového zariadenia Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Magic Print s.r.o.
6.00 €
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TH Build s.r.o.
29994.01 €
Vydanie Platobnej karty k Účtu KomunálPlus Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness- fondy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie produktu Účet Komunal Plus Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie produktu Účet Komunal Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness- dotácie Dom smútku Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness- dotácie Has. zbrojnica Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Ext. manažment k projektu Rekonštrukcia DS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Tender a Development s.r.o.
2400.00 €
odvoz a spracovanie odpadu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: NATUR-PACK
0.00 €
PRV SR Opatrenie 7- Rekonštrukcia DS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
70191.42 €
Poskytovanie služieb v oblasti VO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: AF tender, s.r.o.
0.00 €
Dodatok - poskytovanie služieb Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
poistenie od 24.1.2019 do 23.1.2020 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €

Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012