• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 98)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
VP/23/56425/001 súhlas-licencia na produkciu hud. diel pri 735.výročí obce Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
3/2023-UPN-O úhrada pomernej časti nákladov Odb.: Róbert Lorinc
Dod.: Obec Trsťany
875 €
2/2023-UPN-O úhrada pomernej časti nákladov Odb.: Ing. Miroslav Sokol, PhD.
Dod.: Obec Trsťany
875 €
1/2023 Finančný dar Odb.: Obec Trsťany
Dod.: MUDr. Laura Jelčová
200 €
DS/106/2023 Dotácia na kultúrno-spoloč. akciu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 600 €
ÚÚPaV SR Dotácia na spracovanie ZaD č.03 ÚPN-O Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
4 116 €
6826711412 Pripoistenie majetku po realizácii projektu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
673.31 €
1248145178 PZP Prípojné vozidlo DHZ KS042YL Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
32 €
5190060554 Poistné 2 osoby v zmysle Dohody s ÚPSVaR KE §10 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
5190060553 poistné 1 osoba v zmysle Dohody s ÚPSVaR KE §54 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
38/2023 ES Poskytovanie odbornej pomoci pri prevádz. VV Odb.: Obec Trsťany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
598.80 €
37/2023 ES Poskytovať avykonávať odbornú pomoc pri správe VKS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
598.80 €
5/2023 distribúcia pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Obec Bidovce
0 €
23/41/054/1323 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
1423 260 Dotácia na MTZ DHZO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
1/2020 ZoD Dodatok č.1 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Technology Group, s.r.o.
35 060.82 €
110/CC/23 Poskytnutie úveru na predfinancovanie projektu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
24 470 €
37/2023 Vyk. odbor. a lab. vyšetrení a expertíz Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.20 €
VO T.T. Dodávka EE pre ver.osvetl. IBV Trsťany Terasy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: VSE a.s.
0 €
ZaD03 zapracovanie ZaD č.03 do ÚPD Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
6 000 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012