• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dod.č4 NaturPack Zabezp.systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: NATUR-PACK
28/2021 -RÚVZ Vyk. odbor. a lab. vyšetrení a expertíz Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.2 €
-- ŠÚ SR Výpožička zariadenia a SIM na SODaB Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2015 - Omega Prevádzkovanie pohrebiska Odb.:
Dod.:
79.67 €
2030517642 - ST-PL Biznis linka L - Pevná linka Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0 €
2/Ty Dodávka vody z VV a odkanalizovanie odpadových vôd VK Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Obec Bidovce
0 €
20/41/012/27 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
29/2020 Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
400 €
1/2012 Nájom pozemku p.č.495/129 vedený na LV č.168 Odb.: Hatima s.r.o.
Dod.: Obec Trsťany
1538.45 €
5100000196C Dodávka a distribúcia EE Odb.: Obec Trsťany
Dod.: VSE a.s.
0 €
- Poskytnutie finančného príspevku pre Obec Bidovce na stravu pre žiakov ZŠ Odb.: Obec Bidovce
Dod.: Obec Trsťany
276 €
9924685502 Poskyt. verejných služieb pevnej siete Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30 €
1420 455 Dotácia na MTZ DHZO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
200317/S/001 Vyspravenie výtlkov MK Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Cesty Košice s.r.o.
12737.14 €
1/2020 Rekonštrukcia zdroja tepla OcÚ Trsťany Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Technology Group, s.r.o.
24463.39 €
- Zabezp.systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: NATUR-PACK
0 €
34/2014/PO Pripojenie na internet Odb.: Obec Trsťany
Dod.: JUKO s.r.o. Prešov
19.92 €
0096/VSD/2019 Zriadenie vec.bremena -VN prípojka a TS Odb.: Obec Trsťany
Dod.: VSD a.s.
0 €
41/2020 Vykonávanie odb. a lab. vyšetrení a expertíz v r.2020 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.2 €
140120-008 Vytvorenie webstránky a poskytovanie webhostingových služieb Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Webex.digital s.r.o
144 €

Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012