• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018

Zoznam aktualít

Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018
KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2019KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2019
Plán udržateľnej mobility KSK- oznámenie o strategickom dokumentePlán udržateľnej mobility KSK- oznámenie o strategickom dokumente
OO PZ Bidovce - spolupráca s obcamiOO PZ Bidovce - spolupráca s obcami
OZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KSOZNAMY - Regionálna veterinárna a potravinová správa KS
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
OZMAM - MUDr. MarušiakOZMAM - MUDr. Marušiak
Voľby do NR SR konané dňa 29.2.2020Voľby do NR SR konané dňa 29.2.2020
Pozvánka Zasadnutie OZ dňa 29.11.2019Pozvánka Zasadnutie OZ dňa 29.11.2019

OBEC TRSŤANY

So schválenými dokumentami (Rozpočet obce, Uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Záverečný účet obce a pod.) sa môžete oboznámiť:

- na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty,

- alebo v písomnej forme na Obecnom úrade Trsťany počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie sú k dispozícii na webstránke obce www.trstany.sk v časti Hlavné menu – Dokumenty