• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška-VN prípojka a trafostanica-Stavebné povolenie Verejná vyhláška-VN prípojka a trafostanica-Stavebné povolenie
Pošta Bidovce - zmena otváracích hodínPošta Bidovce - zmena otváracích hodín
ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02ÚPN-O Trsťany, ZaD č.02
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
OZNAM +Žiadosť o súčinnosť    (Reg.veterinárna a potravinová správa KS)OZNAM +Žiadosť o súčinnosť (Reg.veterinárna a potravinová správa KS)
Verejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábelVerejná vyhláška - Oznámenie - Líniová stavba Slovak Telekom-optický kábel
Ustanovujúca schôdza OZ TrsťanyUstanovujúca schôdza OZ Trsťany
NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018NOVÉ - EUROBUS - cestovné poriadky platné od 9.12.2018
OZNAM - OLŠANKA s.r.o., Nové nájomné zmluvy v r.2019OZNAM - OLŠANKA s.r.o., Nové nájomné zmluvy v r.2019
KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2019KOSIT - Zvozový kalendár odpadov r.2019

Vážení občania, 

do Vašich schránok bude vložené tlačivo k zisteniu predbežného záujmu o služby spoločnosti T-com s pripojením vysokorýchlostného prenosu dát optickým vedením. Tlačivo "Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej komunikačnej siete" v prípade Vášho záujmu je potrebné vyplniť a doručiť na OcÚ čo najskôr, aby projektant mohol pripojenia zakresliť do projektovej dokumentácie.

            OcÚ Trsťany