SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa

Obec Trsťany,
044 45, okr. Košice-okolie

Orgány obce

Pracovníčka OcÚ: Elena MORAVČÍKOVÁ
Telefón: 055/6965 326, obectrstany@gmail.com

  • Ekonomický úsek
  • Administratívny úsek
  • Správa daní a poplatkov
  • Evidencia obyvateľstva
  • Osvedčovanie podpisov a listín
  • Drobné stavby

Spoločný stavebný úrad Bidovce:
Telefón: 055/6969 401
JUDr. Jaroslav BÓDIŠ - stavebná agenda

Spoločný školský úrad Bidovce:
Telefón: 0944 540 521
PaeDr. Renáta ČABAIOVÁ - školská agenda