SlovenskýEnglish

Verejné obstarávanie

 

Obec Trsťany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ: Obec Trsťany
Tel. kontakt: 055 / 696 53 26
Fakturačné údaje:
IČO: 00324825
DIČ: 2021245094
Bankové spojenie: VÚB Košice
Číslo účtu: 15527542 / 0200
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf PUPALA, starosta obce.