SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.trstany.sk spravuje Obec Trsťany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Trsťany

Adresa:

Obecný úrad Trsťany
Trsťany 20
044 45, okr. Košice-okolie

IČO: 00 324 825

Samosprávny kraj: Košický
Okres:  Košice okolie
Región: Košický
Počet obyvateľov: 300
Rozloha: 659 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1288

Všeobecné informácie: obectrstany@gmail.com
Podateľňa: obectrstany@gmail.com
Starosta: Ing. Rudolf PUPALA, obectrstany@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obectrstany@gmail.com

Sekretariát: 
Pracovníčka úradu
: p. Elena MORAVČÍKOVÁ
Tel.: 055 / 696 53 26

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti:
Terézia KINLOVIČOVÁ - hlavný kontrolór obce Trsťany
Tel.: 0907 922 891, Email: kontrolor.trstany@gmail.com

Kompetencie:
Obec Trsťany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Trsťany je súčasťou Spoločného úradu v Bidovciach
(kontakt pozri záložku Obecný úrad)

Úradné hodiny

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk