SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 114)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5190060784 Úrazové poistenie UoZ počas projektu PUPN2 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
15 €
1424247 Dotácia na MTZ pre členov DHZO Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
24/41/054/45 Zabezpeč. AČ podľa §54 -PUPN 2 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
- NaturPack Zabezpeč. systému združ. nakladania s odpadmi Odb.: Obec Trsťany
Dod.: NATUR-PACK
0 €
54/2024-RÚVZ Vyk. odbor. a lab. vyšetrení a expertíz Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.20 €
110/CC/23-D1 Dodatok k zmene zmluvy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
24 470 €
RA-SNCA/20204756 Poskytnutie služby- certifikát pre KEP Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Obec/ZM-KO-OD-19-0957 2019 Zmena cenníka v prílohe č.1 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
tz2023-11-10mm1 spracovanie os. údajov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
tz2023-11-10mm2 poskytovanie aktualizácie aplik. programov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
312 €
Generované portálom Uradne.sk