SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 110)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
54/2024-RÚVZ Vyk. odbor. a lab. vyšetrení a expertíz Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.20 €
110/CC/23-D1 Dodatok k zmene zmluvy Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
24 470 €
RA-SNCA/20204756 Poskytnutie služby- certifikát pre KEP Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Obec/ZM-KO-OD-19-0957 2019 Zmena cenníka v prílohe č.1 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
tz2023-11-10mm1 spracovanie os. údajov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
tz2023-11-10mm2 poskytovanie aktualizácie aplik. programov Odb.: Obec Trsťany
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
312 €
38/2023 audit účtovný audit za rok 2022 Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
400 €
02420/2023-PKZO-K40026/23.00 prevod novovytvorenej parcely Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0 €
MC16102023-001 zhotoviť webstránku podľa špecifikácie v prílohe Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Webex.digital s.r.o
24 €
5190060647 Poistenie 1 UoZ - projekt PUPN Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
23/41/010/32 záväzok organizátora p. §10- pomoc v HN Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
23/41/054/2116 zabezpečenie AČ formou MOS pre obec Odb.: Obec Trsťany
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
VP/23/56425/001 súhlas-licencia na produkciu hud. diel pri 735.výročí obce Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
3/2023-UPN-O úhrada pomernej časti nákladov Odb.: Róbert Lorinc
Dod.: Obec Trsťany
875 €
2/2023-UPN-O úhrada pomernej časti nákladov Odb.: Ing. Miroslav Sokol, PhD.
Dod.: Obec Trsťany
875 €
1/2023 Finančný dar Odb.: Obec Trsťany
Dod.: MUDr. Laura Jelčová
200 €
DS/106/2023 Dotácia na kultúrno-spoloč. akciu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 600 €
ÚÚPaV SR Dotácia na spracovanie ZaD č.03 ÚPN-O Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
4 116 €
6826711412 Pripoistenie majetku po realizácii projektu Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
673.31 €
1248145178 PZP Prípojné vozidlo DHZ KS042YL Odb.: Obec Trsťany
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
32 €
Generované portálom Uradne.sk